Erişim hakkını Engelleme !

İnsan yapımı ve doğal fiziksel çevre başta olmak üzere, ekonomik, sosyal ve kültürel çevreye ulaşabilmek, bu çevrelerde verilen hizmetlerden yararlanmak ve
katkı olanaklarına sahip olmak tüm bireylerin ” erişim hakkı “dır;
ENGELLEME !

(Engelliler Haftası, 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında, Birleşmiş Milletler’e üye 156 ülkede aynı tarihlerde kutlananmaktadır.)