Uluslararası Körlüğü Önleme Ajansı 2018 Faaliyet Raporunda Türkiye’yi temsilen Günışığı Projesini paylaştı.

Günışığı Projesi hakkında buradan daha fazla bilgi edinebilirsiniz.